Culture Flipper

Culture Flipper กำลังตามหาบรรณาธิการภาษาไทย (ทำงานจากที่บ้าน)

หากคุณมีประสบการณ์ทำงานเป็นบรรณาธิการโดยใช้ภาษาไทย งานนี้เหมาะกับคุณ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • เขียนแก้ไข (Rewrite) ข้อเขียนภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ โดยคงความหมายและจุดประสงค์เดิมเอาไว้
 • เขียนข้อความก๊อปปี้เพื่อการตลาด การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และข้อความอื่น ๆ
 • เขียนเรื่องย่อรายการและภาพยนตร์ต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและกระชับได้ใจความ
 • เขียนงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พิสูจน์อักษรโดยใส่ใจในรายละเอียด
 • ยึดหลักการประพันธ์ ไวยากรณ์ การสะกดคำ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
 • ตรวจแก้ข้อเขียนต่าง ๆ ตามแนวทางการเขียนที่กำหนด
 • ตรวจสอบที่มาและแหล่งอ้างอิง
 • ตรวจแก้ชื่อเฉพาะต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ:

 • ประสบการณ์สายงานบรรณาธิการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา หรือสิ่งพิมพ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ทักษะการพูดและเขียนภาษาไทยเทียบเท่าภาษาแม่
 • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงได้ตามกำหนด
 • มีความสนใจและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมป็อป ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เกมต่าง ๆ ศิลปะและดนตรี
 • สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันและทำได้อย่างราบรื่น มีความยืดหยุ่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ภาษาอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เกี่ยวกับ Culture Flipper:

Culture Flipper เป็นเอเจนซี่คอนเทนต์การตลาดผู้ให้บริการแปลแบบสร้างสรรค์ (Transcreation) ที่กลมกลืนเป็นธรรมชาติในภูมิภาคและตลาดต่าง ๆ ที่หลากหลาย สมาชิกในทีมของเราทำงานอยู่ทั่วโลก โดยส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป เราเติบโตและขยับขยายเข้าสู่ตลาดและภูมิภาคใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ทีมของเราประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักเขียนก๊อปปี้บรรณาธิการ นักออกแบบตัวอักษร นักออกแบบกราฟิก นักวาด ฯลฯ ในภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม แและภาษาอังกฤษ

Culture Flipper เป็นเอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบันเทิง เราแปลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ไปจนถึงวิดีโอเกมและนิทรรศการมัลติมีเดียที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้ กระบวนการแปลให้เข้ากับท้องถิ่น (Localization) ของเราไม่ใช่แค่การแปล แต่เราจะแปลชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ สโลแกนแคมเปญ ตัวอย่างภาพยนตร์ ข้อความก๊อปปี้ในโปสเตอร์ บทความประชาสัมพันธ์ และเรื่องย่อต่าง ๆ ให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและน่าจดจำ ด้วยความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งของเราทั้งในภาษาต้นทางและปลายทาง

Culture Flipper เป็นบริษัทในมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม ปี 2017 เราเป็นเอเจนซี่ที่หลากหลายไม่แบ่งแยกทั้งผู้คนและวัฒนธรรม